Čerpanie eurofondov a určovanie agendy regiónmi, nie ministerstvami

Štefan Repko, riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici sa vyjadril v Správach RTVS zo dňa 15. februára 2020 k novému programovému obdobiu

Závery z 1. konzultačného stretnutia socio-ekonomických partnerov v Žiline

Stretnutie bolo iniciované potrebou zintenzívniť spoluprácu a začať vzájomnú koordináciu všetkých zainteresovaných strán v súvislosti s prípravou nového programového obdobia využívania Európskych investičných fondov na roky 2021 – 2027 (EŠIF). Prvé pracovné konzultačné stretnutie socioekonomických partnerov k vybraným témam prípravy nového obdobia bolo pripravené v úzkej spolupráci s Odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja v ich objekte, s cieľom informovať sa
Čítať viac