Členovia ISRRA

Zoznam členských a spolupracujúcich agentúr IS RRA

Banskobystrický samosprávny kraj

RRA pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
0908 961 477
www.rrapoiplie.sk
Mária Lörinczová
Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
0910 878 814
www.agenturabb.webnode.sk
Štefan Repko

Bratislavský samosprávny kraj

RRA Záhorie
0915 726 087
www.rraz.sk
Miroslav Eliáš

Košický samosprávny kraj

RRA Rožňava
0905 673 671
www.rrarv.webnode.sk
Miroslav Boldiš
RRA BOROLO
0915 123 888
www.borolo.sk
Ľubomír Stolárik
RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
0915 914 852
www.nova-rradz.webnode.sk/
Pál Bárta
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
0910 910 857
krakke.sk
Ján Gajdoš

Prešovský samosprávny kraj

RRA Svidník
0903 854 855
www.rrasvidnik.sk
Miron Mikita
RRA Zemplín
0918 528 450, 0905 905 435
www.rra-zemplin.sk
Vladimír Bodnár
RRA Humenné
0915 867 434, 0944 194 083
www.rra.sk
Martin Pavlík

Trenčiansky samosprávny kraj

Bánovská Regionálna rozvojová agentúra
0949 753 165
www.brra.sk
Branislav Bernátek
Trenčianska RRA
0948 677 997
www.trra.sk
Jozef Gerliczy
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra
0911 522 004
www.facebook.com/projecteu.org
Jozef Takács
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
0907 211 525
www.rrapu.sk

Trnavský samosprávny kraj

RRA Trnava- Hlohovec – Piešťany
0905 822 227
www.rrah.sk
Stanislava Papánek
RRA Ister
0905 726 809, 0905 227 856
www.rraister.sk
Andrea Borosová, Silvia Manczalová

Nitriansky samosprávny kraj

RRA Nitra
0908 771 987, 0908 771 991
www.rra-nitra.sk
Petra Klimo Zlatošová
RRA Novozámocko
0908 175 956
www.rranovozamocko.sk
Peter Pénzes
RRA Topoľčiansko
0911 193 965
www.rrato.eu
Janka Bieliková
RRA Horné Požitavie
0905 501 458
www.rrahornepozitavie.sk
Bohumír Šabík
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
0907 318 892
www.rra-sala.eu
Sabina Balogh Baranyay
RRA Južný región
0944 518 705
Judit Csókás
RRA Komárno
0917 329 715
www.rrakn.sk
Andrea Fialová

Žilinský samosprávny kraj

RRA Kysuce
0915 834 506
www.rrakysuce.sk
Marta Sláviková
RRA Dolný Turiec
0905 838 999
www.rradt.sk
Janka Mikušáková
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
0905 979 718
www.arrsever.sk
Michal Strnál