Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA)

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je záujmovým združením právnických osôb – regionálnych rozvojových agentúr – združených za účelom lepšej koordinácie rozvojových procesov prebiehajúcich v území subregiónov Slovenska.

ISRRA - sieť a fungovanie
Schéma pôsobenia a spolupráce Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (po kliknutí PDF na stiahnutie)