Oblasť rozvoja regiónov potrebuje viac odborníkov a menej úradníkov

Regionálne rozvojové agentúry (RRA) oceňujú snahu novej vládnej garnitúry zmierniť dosahy krízy v regiónoch a zmenšovať rozdiely medzi nimi. Volajú však po zvýšení počtu odborníkov.

TASR – 21.5.2020

Bratislava 21. mája (TASR) – Regionálne rozvojové agentúry (RRA) oceňujú snahu novej vládnej garnitúry zmierniť dosahy krízy v regiónoch a zmenšovať rozdiely medzi nimi. Volajú však po zvýšení počtu odborníkov a znížení množstva úradníkov. Informovala o tom Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA). Vicepremiérke pre investície a informatizáciu Veronike Remišovej (Za ľudí) vyčítajú direktívnu komunikáciu „zhora“.

„RRA, ako aj v minulosti, opätovne deklarujú pripravenosť prispieť svojimi skúsenosťami k návrhu udržateľného systému viacúrovňového riadenia a koordinácie regionálneho a miestneho rozvoja a uvítajú otvorenie odbornej diskusie všetkých aktérov rozvoja,“ dodali agentúry. Je však podľa nich nevyhnutné vytvoriť taký systém, ktorý bude orientovaný na dosahovanie výsledkov, otvorenú a funkčnú spoluprácu a koordináciu, a nie na štátne „vynucovanie“ komplikovaných a administratívnych postupov a direktívneho riadenia.

„Mnohé organizácie podporujúce regionálny rozvoj vznikli a vznikajú práve zdola, ako reakcia na potrebu efektívnej spolupráce a koordinácie aktérov na miestnej a regionálnej úrovni. A čo sa týka programov štátnej podpory, tieto mnohokrát refinancujú a úverujú z vlastných a neverejných zdrojov napriek tomu, že pokrývajú štátnu objednávku vo verejnom záujme,“ kritizujú agentúry.

Ako dodali, pre nefunkčnú koordináciu z verejnej, ale aj súkromnej sféry začínajú ubúdať odborníci regionálneho rozvoja. Upozorňujú, že verejná správa napriek tomu v súčasnosti vytvára nové interné kapacity bez spolupráce a podpory dlhoročne budovaných organizácií miestneho a regionálneho rozvoja s predstavou, že sama dokáže zabezpečiť potrebný rozvoj celého regiónu.

„ISRRA ponúka svoje kapacity a vyzýva predstaviteľov novej koalície, aby sa v rámci napĺňania programového vyhlásenia vlády začala celospoločenská diskusia, ako veci verejné robiť lepšie a spoločne, ako lepšie implementovať princípy demokratického štátu a regionálnej politiky, akými sú napríklad aj transparentnosť, integrovaný prístup, spravodlivosť a skutočná participácia,“ uzavreli agentúry.